SAT GRS
   
เทเบิลเทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
08:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบแรก
08:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
ตาก  vs  แพร่
 รอบแรก
08:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  พะเยา
 รอบแรก
08:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย 1  คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  ตาก
 รอบแรก
10:00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนผดุงปัญญา
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย 1  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย 2  คู่ที่ 3
พิจิตร  vs  พะเยา
 รอบแรก
10:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย 2  คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  แพร่
 รอบแรก
10:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
 QF
11:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
กำแพงเพชร  vs  ลำพูน
 QF
11:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
เชียงราย  vs  ลำปาง
 QF
11:15
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนผดุงปัญญา
Official
ทีมชาย ยุวชน 
พิจิตร  vs  สุโขทัย
 QF
11:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 QF
12:30
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
 QF
12:30
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
พะเยา  vs  แพร่
 QF
12:30
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
สุโขทัย  vs  ลำพูน
 QF
12:30
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
13:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
ตาก  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  แพร่
 รอบแรก
13:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
ลำปาง  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน 
ลำพูน  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน 
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย 
สุโขทัย  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง 
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง 
พิจิตร  vs  สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมชาย ยุวชน 
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
รอบชิงชนะเลิศ
17:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
ทีมหญิง ยุวชน 
ลำพูน  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
17:45
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  30 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer