SAT GRS
   
แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ลำปาง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
แพร่  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
ตาก  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
แพร่  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
ลำปาง  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
อุตรดิตถ์  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ยิมส์แบดมินตัน เทศบาลนครแม่สอด
Official
รวม แบดมินตัน  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer