SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 19
พิษณุโลก  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 21
กำแพงเพชร  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 22
ลำปาง  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 23
ลำปาง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 24
พะเยา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 20
ตาก  vs  พะเยา
 รอบแรก
09:00
โรงยิม เทศบาลนครแม่สอด
Official
รวม เซปักตะกร้อ  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer