SAT GRS
   
จักรยาน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
ประเภทลู่ ทีมเปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
รวม จักรยาน  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day จักรยาน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer