SAT GRS
   
จักรยาน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแครช - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เวลโลโดรม)
Official
รวม จักรยาน  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day จักรยาน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer