SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 3
พิษณุโลก  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 4
ตาก  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 5
น่าน  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 6
สุโขทัย  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 7
พิจิตร  vs  ลำพูน
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 8
แม่ฮ่องสอน  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  ตาก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 3
สุโขทัย  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย 3 คน 
เชียงใหม่  vs  ตาก
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 1
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง 3 คน 
น่าน  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 1
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย 3 คน 
พิษณุโลก  vs  กำแพงเพชร
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง 3 คน 
สุโขทัย  vs  พิจิตร
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย 3 คน 
ตาก  vs  กำแพงเพชร
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง 3 คน 
แม่ฮ่องสอน  vs  สุโขทัย
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม เปตอง  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer