SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
พะเยา  vs  อุตรดิตถ์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
แม่ฮ่องสอน  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
แพร่  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
อุตรดิตถ์  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
เพชรบูรณ์  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
พิจิตร  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
อุตรดิตถ์  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
พะเยา  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
แม่ฮ่องสอน  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม 
เชียงราย  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม 
ลำปาง  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม 
เชียงราย  vs  แม่ฮ่องสอน
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม 
พิจิตร  vs  ลำปาง
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
คู่ผสม 
เชียงราย  vs  พิจิตร
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
ตาก  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
พะเยา  vs  ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
พิจิตร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  พะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว 
พะเยา  vs  ตาก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว 
พะเยา  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว 
ลำพูน  vs  แพร่
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว 
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 กลุ่มผู้แพ้
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ชายเดี่ยว 
ตาก  vs  แพร่
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
หญิงเดี่ยว 
พะเยา  vs  เชียงราย
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2
09:00
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม เปตอง  27 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer