SAT GRS
   
บาสเกตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 38
แพร่  vs  พะเยา
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 39
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
10:30
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 40
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 41
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
Official
รวม บาสเกตบอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บาสเกตบอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer