SAT GRS
   
กรีฑา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
กระโดดไกล - หญิง 
 สัตตกรีฑา 5
08:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
08:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
08:10
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง 
 รอบคัดเลือก
08:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย 
 รอบคัดเลือก
08:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
 รอบคัดเลือก
08:50
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
พุ่งแหลน - หญิง 
 สัตตกรีฑา 6
09:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
กระโดดสูง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
 สัตตกรีฑา 7
10:30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
สัตตกรีฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
รวม กรีฑา  23 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer