SAT GRS
   
ยูยิตสู

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2562

ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย 
ลำพูน  vs  ลำปาง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย 
ลำพูน  vs  เชียงราย
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย 
เชียงราย  vs  ลำพูน
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย 
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย 
เชียงราย  vs  ลำพูน
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง 
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง 
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง 
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง 
ลำปาง  vs  เชียงราย
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 57-63 กก. บุคคลหญิง 
เชียงใหม่
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Official
รวม ยูยิตสู  11 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ยูยิตสู
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer