SAT GRS
รายการ มวยปล้ำ 
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก. ไม่ระบุ  
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
พิษณุโลก
พิษณุโลก
2
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
3
น่าน
น่าน
 
 
 
 
 
 
Sponcer