SAT GRS
รายการ เทควันโด 
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก. รอบสอง  
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
น่าน
น่าน
2
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer