SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย รอบแรก  
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
เชียงราย
เชียงราย
2
ตาก
ตาก
 
 
 
 
 
 
Sponcer