SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
เชียงใหม่
เชียงใหม่
3
พิษณุโลก
พิษณุโลก
4
พิษณุโลก
พิษณุโลก
5
แพร่
แพร่
6
พะเยา
พะเยา
7
แพร่
แพร่
8
เชียงราย
เชียงราย
9
น่าน
น่าน
10
น่าน
น่าน
 
 
 
 
 
 
Sponcer