SAT GRS
รายการ ฟุตซอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
9
1
2
10
3
5
11
13
8
14
12
7
6
ตาก
ตาก
2
12
5
3
2
4
9
8
1
10
11
7
6
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
 
 
 
 
 
 
Sponcer