SAT GRS
รายการ บาสเกตบอล 
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:40 น.
สนาม โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ลำพูน
ลำพูน
2
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
 
 
 
 
 
 
Sponcer