SAT GRS
รายการ หมากล้อม 
บุคคลชาย รอบที่ 2  
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15 น.
สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
เชียงราย
เชียงราย
2
น่าน
น่าน
 
 
 
 
 
 
Sponcer