SAT GRS
รายการ หมากล้อม 
ทีมผสม รอบที่ 2  
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
น่าน
น่าน
2
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer