SAT GRS
รายการ หมากล้อม 
บุคคลหญิง รอบที่ 2  
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15 น.
สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ลำพูน
ลำพูน
2
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer