SAT GRS
รายการ หมากล้อม 
บุคคลหญิง รอบที่ 1   
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
น่าน
น่าน
2
เชียงราย
เชียงราย
 
 
 
 
 
 
Sponcer