รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์


สถานะ
ผล
 
   
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
จังหวัด
อันดับ
หมายเหตุ
1
กานต์พิชชา กาจินะ
เชียงราย
1
-
 
ฐิตารีย์ วงค์ษา
 
 
 
 
อลิสรา ปัญญาบุญ
 
 
 
 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค