รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย B คู่ที่ 19
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
กำแพงเพชร
5
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
3
2
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
อารียา แซ่เติ๋น 10'
อารียา แซ่เติ๋น 16'
อารียา แซ่เติ๋น 5'

ครึ่งหลัง
อารียา แซ่เติ๋น 27'
อนุสรา เกริ่นสระน้อย 38'

Remark :
8
อารียา  แซ่เติ๋น
กำแพงเพชร  
1
อรอินทุ์  สิงห์ลอ
กำแพงเพชร  
11
อนุสรา  เกริ่นสระน้อย
กำแพงเพชร  
9
สุชานาถ  พวงวิไลย์
กำแพงเพชร  
4
นันทการ  ไซทอง
กำแพงเพชร  
2
ชวัลลักษณ์  มาอ่อน
กำแพงเพชร  
12
ชลธร  ศรีโสม
กำแพงเพชร  
3
จิรนันท์  ขอนทอง
กำแพงเพชร  
13
กัลยรัตย์  มโนชัยเจริญกุล
กำแพงเพชร  
10
รดามณี  จุมาศ
กำแพงเพชร  
6
เพ็ญนภา  อรัญคีรีไพร
กำแพงเพชร  
7
พิมพ์มาดา  อินธิสิทธิ์
กำแพงเพชร  
2
เชียงราย
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ธัญญาเรศ บุญก้ำ 18'

ครึ่งหลัง
จุฑาทิพย์ ธะยะธง 39'

Remark :
9
กรรณิการ์  แสงทิพย์
เชียงราย  
2
ฮามีด๊ะ  สามะแอ
เชียงราย  
13
อมิตตกา  มูลวงค์
เชียงราย  
14
ธัญญาเรศ  บุญก้ำ
เชียงราย  
5
จุฑาทิพย์  ธะยะธง
เชียงราย  
10
นุศรา  อินต๊ะคำ
เชียงราย  
4
ปาริชาต  สาคร
เชียงราย  
7
มณฑิรา  อินตา
เชียงราย  
12
เพ็ญประภาพร  นาใจ
เชียงราย  
6
พิมพ์พร  ภิญโญ
เชียงราย  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye
โดนตัดสิทธิ์ - โดนตัดสิทธิ์