รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย B คู่ที่ 13
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
เชียงราย
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
3
กรรณิการ์  เยเบียง
เชียงราย  
9
กรรณิการ์  แสงทิพย์
เชียงราย  
2
ฮามีด๊ะ  สามะแอ
เชียงราย  
13
อมิตตกา  มูลวงค์
เชียงราย  
14
ธัญญาเรศ  บุญก้ำ
เชียงราย  
8
ธนัชชา  ทะนันชัย
เชียงราย  
5
จุฑาทิพย์  ธะยะธง
เชียงราย  
1
กัญญาพร  จันขวา
เชียงราย  
10
นุศรา  อินต๊ะคำ
เชียงราย  
4
ปาริชาต  สาคร
เชียงราย  
7
มณฑิรา  อินตา
เชียงราย  
12
เพ็ญประภาพร  นาใจ
เชียงราย  
6
พิมพ์พร  ภิญโญ
เชียงราย  
4
แพร่
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
11
สุพิชญา  เสาแดน
แพร่  
4
ณัฐกานต์  บุญมาติด
แพร่  
13
ธัญลักษณ์  ทนันชัย
แพร่  
14
สุรารักษ์  ถิ่นศรี
แพร่  
1
น้ำหนึ่ง  ธนูแก้ว
แพร่  
7
อมรรัตน์  ยวงแก้ว
แพร่  
2
ณัฐปรียา  แสนทวีสุข
แพร่  
6
พิชญา  พงษ์หนู
แพร่  
10
ณัฐกมล  สำลีราช
แพร่  
5
มนพัทธ์  ธนชัยเจริญกุล
แพร่  
8
วิมลพรรณ  ชอบช้ำ
แพร่  
12
ธัญญารัตน์  ทิพย์โพธิ์
แพร่  
9
ธารารัตน์  ตาลเสี้ยน
แพร่  
3
กัญญาณัฐ  ทิพย์โพธิ์
แพร่  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye
โดนตัดสิทธิ์ - โดนตัดสิทธิ์