รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก สาย A คู่ที่ 10
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ตาก
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
11
อินทิรา  อ่างคำ
ตาก  
4
อาภัสรา  เดือนขาว
ตาก  
8
อัญชลีพร  กรินวงศา
ตาก  
2
อรปรียา  กามาด
ตาก  
1
วาสิตา  สินไพบูลย์เลิศ
ตาก  
10
วรรณรดา  ศักดิ์รุ่งเรือง
ตาก  
3
ลลิตา  แก้วแสนสาย
ตาก  
14
ธนพร  ศิริยั่งยืน
ตาก  
6
ทองนพคุณ  จอมฟู
ตาก  
12
ณัฐธิดา  แซ่เฮ่อ
ตาก  
5
ณัฐณิชา  ดีเย็น
ตาก  
7
เกวลิน  กลมกัน
ตาก  
9
โยษิตา  แซ่ย้าง
ตาก  
13
พัทธวรรณ  อินทวงศ์
ตาก  
2
เพชรบูรณ์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
11
กนกวรรณ  ภู่เจริญ
เพชรบูรณ์  
12
กิ่งแก้ว  น้อยสาคำ
เพชรบูรณ์  
5
หนึ่งฤทัย  แก้วประสงค์
เพชรบูรณ์  
6
สุภาวดี  เสนาะศัพย์
เพชรบูรณ์  
2
ศศิกานต์  สติดี
เพชรบูรณ์  
7
ณัฐณิชา  กัลยาประสิทธิ์
เพชรบูรณ์  
9
ฐิติพร  มณีรัตน์
เพชรบูรณ์  
1
เกสรา  วงสา
เพชรบูรณ์  
3
กัณฐิกาภรณ์  ปานชัย
เพชรบูรณ์  
10
กฤษดาอรัญญา  ขำเมือง
เพชรบูรณ์  
4
รวิวรรณ  บัวกอง
เพชรบูรณ์  
8
พรรษปรียา  เอี่ยมเจริญ
เพชรบูรณ์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye
โดนตัดสิทธิ์ - โดนตัดสิทธิ์