รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบที่ 2 ฮีท คู่ที่ 33
วันที่
7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
พิษณุโลก
14
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
2
5
7
-
-
-
14
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
นลิน  สุธนะดิลก
พิษณุโลก
กชอร  คำแสน
พิษณุโลก
กชกร  ประคนธรรม
พิษณุโลก
นวรัตน์  หงส์ทอง
พิษณุโลก
ธัญญาภรณ์  โคตกะพี้
พิษณุโลก
พิชญาภา  วงศ์เจริญ
พิษณุโลก
สุภาวดี  คุ้มมณี
พิษณุโลก
ชนิภรณ์  โกมลพันธุ์
พิษณุโลก
พัฒน์นรี  นาคยิ้ม
พิษณุโลก
นภัทร  สุขเกิด
พิษณุโลก
   
84
แพร่
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
26
8
23
27
-
-
84
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
วัชราภรณ์  โยตะสิงห์
แพร่
ชาริณี  แก้วดี
แพร่
ภัครมัย  กองกูล
แพร่
จิรัชญา  ศรีโพธิ์
แพร่
ธนิสร  เชื้ออ้วน
แพร่
อริสรา  ชอบเล่น
แพร่
พลอยไพรริน  วุฒิ
แพร่
วิชญาดา  วิรัชกุล
แพร่
มณีนุช  คำหล่อ
แพร่
ศิริลักษณ์  ฟองแก้ว
แพร่
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ