รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบที่ 2 ฮีท คู่ที่ 31
วันที่
7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
เชียงราย
58
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
20
14
15
9
-
-
58
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
โศรดา  ปาริต
เชียงราย
ศิวาพร  ธุวงศ์ษา
เชียงราย
ดุษฎีพร  วงค์ฝั้น
เชียงราย
ญานิศา  ตุ้ยน้อย
เชียงราย
ชุติมา  แซ่จิง
เชียงราย
ชญานิศ  สมประสงค์
เชียงราย
ปพิชญา  ทิพย์แดง
เชียงราย
แพรไพลิน  ไชยชุมภู
เชียงราย
พิชณาภรณ์  แก้วประภา
เชียงราย
ปุณยนุช  แซ่จู
เชียงราย
   
18
เพชรบูรณ์
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
2
2
10
4
-
-
18
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
กนกวรรณ  ไทยธีระ
เพชรบูรณ์
ธีราพร  ทองสุก
เพชรบูรณ์
สุกฤตา  หนูบุญรักษ์
เพชรบูรณ์
รัติคุณ  พูลมี
เพชรบูรณ์
ชัญญาภรณ์  พลสันต์
เพชรบูรณ์
เขมมิกา  หมายปิดกลาง
เพชรบูรณ์
กัลยาณี  บุญช่วย
เพชรบูรณ์
ปนิตา  อินธิศรี
เพชรบูรณ์
ปุณณภา  แช่มชื่น
เพชรบูรณ์
พชรพรรณ  ฝะสูงเนิน
เพชรบูรณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ