รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
พิษณุโลก
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
6
4
16
21
47
-
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
คเณศ  โพล้งมี
พิษณุโลก
ธีรภัทร  ไพจิตร
พิษณุโลก
นทีกานต์  เลิกสายเพ็ง
พิษณุโลก
อาชวิน  เรืองรัมย์
พิษณุโลก
วัชรินทร์  พุทธสอน
พิษณุโลก
วรวิช  จันสดใส
พิษณุโลก
ณัฐภัทร  เมโรนิต
พิษณุโลก
ปธานิน  บุตรเจริญไพศาล
พิษณุโลก
พีรชาติ  นินเป้า
พิษณุโลก
พสธร  อ่อนโยน
พิษณุโลก
   
แพร่
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
23
20
32
14
88
-
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ณัฐธัญ  นันตา
แพร่
ก้องปราบ  สอนบาลี
แพร่
นันทวัฒน์  สานทอง
แพร่
เจตนิพัทธ์  อากาศเมฆ
แพร่
ณัฐพงศ์  ขันทะรักษ์
แพร่
ธรรมรักษ์  พรมรัตน์
แพร่
ณัฐกร  สายศร
แพร่
ณรงค์ฤทธิ์  สระทองโน
แพร่
เสฎฐวุฒิ  อ่อนน้อม
แพร่
อาทิตย์  กาบจันทร์
แพร่
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ