รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
พะเยา
56
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
16
10
15
15
-
-
56
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ภูวเดช  ตันประเสริฐ
พะเยา
บวรภัค  โนจาใจ
พะเยา
จักรธร  พิสิษฐ์กุล
พะเยา
ธีรพันธ์  ชุมคำลือ
พะเยา
ศุภวิชญ์  วงศ์อารัญ
พะเยา
รัชชานนท์  บุญญารัตนานุสรณ์
พะเยา
ธราธร  หล่อวนาวรรณ
พะเยา
สุทธิพัฒน์  แสงสรีจันทร์
พะเยา
ศุภวิชญ์  กบคำ
พะเยา
   
63
เพชรบูรณ์
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
11
17
15
20
-
-
63
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
กอบศักดิ์  สราญชื่น
เพชรบูรณ์
อานันทศักดิ์  สุดตา
เพชรบูรณ์
อัสนี  นุพันธ์
เพชรบูรณ์
อัครปัตถ์  คล่องขยัน
เพชรบูรณ์
ณัฐสิทธิ์  โซเดล
เพชรบูรณ์
ณภัทร  คล้ายสุวรรณ์
เพชรบูรณ์
คุณานนท์  แพรสี
เพชรบูรณ์
บุรินทร์  ทองมี
เพชรบูรณ์
ปรมัตถ์  ทองขำ
เพชรบูรณ์
พชร  ศรีคำจันทร์
เพชรบูรณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ