รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
เชียงราย
89
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
23
26
17
23
-
-
89
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ศิริวุฒิ  ทิพย์กนก
เชียงราย
วิชัย  แซ่เซอ
เชียงราย
ธนาพล  นาถประเสริฐสกุล
เชียงราย
ธนวัฒน์  แก้วรากมุข
เชียงราย
ณัฐวุฒิ  ปานคำ
เชียงราย
ณัฎฐ์  ชวนคิด
เชียงราย
เจสัน  เคว้ลซ์
เชียงราย
ภัคพล  อินทะรังษี
เชียงราย
พีรพงษ์  ผ้าเจริญ
เชียงราย
พลวัต  วาวีเจริญสิน
เชียงราย
   
44
ตาก
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
14
14
6
10
-
-
44
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
อัชวินทร์  จริญญากูล
ตาก
สหรัฐ  ชาระมาน
ตาก
สมหวัง  กล่อมดวงใจ
ตาก
ธนภัทร  เที่ยงตรง
ตาก
ณัฐวรรธน์  ทรัพย์ฤศาล
ตาก
ชมภณ  สาเขตร์
ตาก
จิราวัฒน์  ธนาเชาวน์โรจน์
ตาก
พิศัลย์  เครือช้า
ตาก
พศิน  มูลเพ็ง
ตาก
พริสร  สีหล้า
ตาก
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ