รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
2:11.01 นาที จามจุรี จงรวมกลาง นครราชสีมา มีนาคม 2551 อุบลราชธานี
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
วรพินทุ์  แก้วโน
น่าน
น่าน
00:02:34.96
1
14
ธนัชพร  อนุกูล
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:02:36.77
2
3
วรรณิษา  สมใจ
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
00:02:41.17
3
1
สุทธิดา  วิเศษการกุล
ตาก
ตาก
00:02:41.40
4
6
กรองทอง  จันทอง
แพร่
แพร่
00:02:47.00
5
10
ปิยวรรณ  สถาน
พะเยา
พะเยา
00:02:47.00
6
9
พลอยแก้ว  สังเคน
พิษณุโลก
พิษณุโลก 2
00:03:01.27
7
2
วิชญาดา  หิรัญคำ
ลำปาง
ลำปาง
00:03:05.98
8
7
จุฑามาศ  แหยมยาคง
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
00:03:06.91
9
13
ธิดาภรณ์  กุยสอน
ลำพูน
ลำพูน
00:03:07.54
10
15
ลาภินี  ฟักทอง
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ 2
00:03:07.92
11
16
กฤติยากร  เพชรสุข
น่าน
น่าน 2
00:03:07.95
12
8
พิมพกานต์  อุ่นเรือน
สุโขทัย
สุโขทัย
00:03:09.20
13
12
ปัทมา  อะทะวงษา
เชียงราย
เชียงราย
00:03:37.92
14
5
จุไรรัตน์  ทองอนันต์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:03:48.42
15
11
ปาณิศรา  ไอยราเศวต
ตาก
ตาก 2
xx:xx:xx.xx
ไม่เข้าแข่งขัน
16
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -