รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:10 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
23.97 วินาที จินตหรา เสียงดี พังงา มีนาคม 2551 อุบลราชธานี
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
มนัสดา  สารมโน
เชียงใหม่
เชียงใหม่ 2
00:00:25.85
Gold
1
3
สุวิมล  สระเทียนทอง
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
00:00:26.81
Silver
2
5
พัชราภา  มาผาบ
ลำพูน
ลำพูน 2
00:00:27.73
Bronze
3
2
พิชชาภา  ปวุตินันท์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:00:28.52
4
6
ชลิญญา  ตั้งเจียมศรี
น่าน
น่าน
00:00:28.72
5
8
ณัฐนันท์  พลอยเขียว
พิจิตร
พิจิตร
00:00:30.06
6
1
วาธิณี  ผุสดี
ลำพูน
ลำพูน
00:00:30.45
7
7
ณัฐกุล  เรืองอ่ำ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:00:30.77
8
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -