รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ สัตตกรีฑา 6 ฮีท .None
วันที่
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
17.56 เมตร พร้อมรบ จันทิมา เชียงใหม่ ที่ ลำปาง
 
   
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
5
1
7
2
6
3
3
4
4
5
2
6
1
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -