รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:30 น.
สนาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งสุโขทัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
10:26.03 นาทีเกตุมณี เสนาพันธ์ ขอนแก่น ภาค 3 มีนาคม 2547สุโขทัย
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
ภรณ์ชนก  ช้างวัลย์
ลำพูน
ลำพูน
00:11:29.60
Gold
1
2
ปาณิศรา  ไอยราเศวต
ตาก
ตาก
00:11:40.63
Silver
2
3
ธีราภรณ์  เคียงอมร
ลำปาง
ลำปาง
00:11:52.51
Bronze
3
4
พิมญาดา  เถาหน้อย
พะเยา
พะเยา
00:12:37.94
4
5
สิรภัทร  มหาวรรณ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:12:41.12
5
6
ภูรินี  สานา
ลำพูน
ลำพูน 2
00:13:28.95
6
7
ขอบฟ้า  เจตนจิตร์
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:14:12.38
7
8
กัลยรัตน์  พรมไชยวงค์
น่าน
น่าน
00:14:43.13
8
9
ศสิวิมล  บรรลือก้อง
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
00:15:35.08
9
10
จิราพร  วิลาสไผ่เงิน
ตาก
ตาก 2
00:16:08.06
10
11
ชฏาพร  สง่าวงศ์รัตนมาศ
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน 2
00:16:08.07
11
12
ชวัลลักษณ์  คุณาวัชระกุล
เชียงใหม่
เชียงใหม่ 2
-
DNF
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - Disqualified
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -