รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการเทนนิส - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบแรก
วันที่ 01/11/2562 เวลา09:00 น.
สนาม
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
น่าน พิษณุโลก
 ลัญชานนท์  อัคนิโรจน์
เดี่ยวมือ 1  
 นิธาน  เชื้อสุวรรณ
เดี่ยวมือ 2  
 เทพพิทักษ์  หาญงามนฤมล
เดี่ยวมือ 1  
 อภิวิชญ์  พงษ์เพชร
เดี่ยวมือ 2