รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
สถิติโดย อจิรภาส์ มนตรีธิติ สังกัด ศรีสะเกษ เวลา 01:13.73 นาที @ 24/3/2561
 
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
ทอดาว  เทสินทโชติ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:01:18.22
Gold
1
2
สวาลักษณ์  นาคขุนทด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:01:18.32
Silver
2
3
ฐิติรัตน์  อินไชย
น่าน
น่าน
00:01:18.36
Bronze
3
4
มานิตา  ทายะนา
เชียงราย
เชียงราย
00:01:24.13
4
5
ยศนันท์  แดงกันหา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:01:24.22
5
6
ฉัฐดาว  คำดา
พะเยา
พะเยา
00:01:27.19
6
7
จารุจิรัสย์  โยมะบุตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:01:28.86
7
8
ธรรมภรณ์  โลหะอุดม
พิจิตร
พิจิตร
00:01:29.78
8
9
มนปรียา  อ่ำเจริญ
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
00:01:30.24
9
10
พิมพ์ธาดา  วรรณสิทธิ์
ลำปาง
ลำปาง
00:01:30.35
10
11
สุวภัทร  ใจพูล
ลำพูน
ลำพูน
00:01:31.42
11
12
วิมลรัตน์  โสตถิ์สุภัค
ลำพูน
ลำพูน
00:01:33.19
12
13
ภัทรภรรณ  กัณฑาสุวรรณ
เชียงราย
เชียงราย
00:01:37.80
13
 
     
 
Remark :
 
     
 
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Youth Games Record
BT - ทำสถิติดีกว่าเดิม
False - False
NT - NT
DSQ -
Q - Qualified by place
R -