ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 มวยปล้ำ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 1 - น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
2
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 2 - พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
3
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 3 - พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
4
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 4 - แพร่  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
5
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 5 - อุตรดิตถ์  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
6
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 6 - พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
7
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 7 - น่าน  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
8
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 8 - น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
9
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 9 - อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
10
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก.
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 10 - เพชรบูรณ์  vs น่าน
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ