ประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16 - เชียงใหม่  vs เชียงราย
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
2
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - ตาก  vs พะเยา
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
3
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 18 - เชียงราย  vs ลำปาง
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
4
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 19 - แพร่  vs เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ