ประจำวันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 ซอฟท์เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
2
09:00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
3
09:00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
4
09:00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
5
09:00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
6
09:00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
7
09:00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
8
09:00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
9
09:00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1 - กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
10
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
11
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
12
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
13
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
14
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
15
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
16
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 8 - พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
17
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
18
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
19
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
20
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
21
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B พิจิตร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
22
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
23
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
24
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
25
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
26
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
27
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 1 - พิจิตร  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
28
09:00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - กำแพงเพชร  vs กำแพงเพชร 2
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ