ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 11  สาย A พะเยา  vs เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
2
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 12  สาย A แพร่  vs พิจิตร
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
3
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 13  สาย B ตาก  vs เชียงราย
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
4
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 14 - เชียงราย  vs เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
5
13:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 ไม่ระบุ  คู่ที่ 15 - เพชรบูรณ์  vs ลำปาง
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ