ประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 มวยสากลสมัครเล่น  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121 - พิษณุโลก  vs น่าน
โรงเรียนตากพิทยาคม
2
09:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 122 - ตาก  vs พิษณุโลก
โรงเรียนตากพิทยาคม
3
09:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123 - พิษณุโลก  vs น่าน
โรงเรียนตากพิทยาคม
4
09:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 124 - ลำปาง  vs พะเยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแม่สอด
5
09:00
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125 - พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนตากพิทยาคม
6
09:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)  คู่ที่ 126 - พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนตากพิทยาคม
7
09:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)  คู่ที่ 127 - ตาก  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนตากพิทยาคม
8
09:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)  คู่ที่ 128 - น่าน  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนตากพิทยาคม
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ