ประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 บาสเกตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 30  สาย A เชียงใหม่  vs ตาก
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2
10:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 31  สาย B เชียงราย  vs เพชรบูรณ์
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3
12:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 32  สาย A พิจิตร  vs พะเยา
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4
13:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบที่ 2  คู่ที่ 33  สาย B พิษณุโลก  vs แพร่
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5
16:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 78  สาย ก เพชรบูรณ์  vs ลำปาง
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6
16:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 82  สาย ข พะเยา  vs น่าน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7
16:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 83  สาย ข แม่ฮ่องสอน  vs เชียงราย
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8
16:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 79  สาย ก อุตรดิตถ์  vs กำแพงเพชร
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9
16:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 80  สาย ก เชียงใหม่  vs แม่ฮ่องสอน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10
16:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 84  สาย ข น่าน  vs เพชรบูรณ์
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11
17:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 85  สาย ข แพร่  vs พิษณุโลก
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12
17:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 81  สาย ก พะเยา  vs กำแพงเพชร
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ