ประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เทควันโด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
2
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - พิจิตร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
3
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - เชียงใหม่  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
4
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
5
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
6
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - ลำปาง  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
7
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
8
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - พิษณุโลก  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
9
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - พิษณุโลก  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
10
09:00
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
11
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - สุโขทัย  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
12
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
13
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - สุโขทัย  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
14
09:00
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13 - เชียงใหม่  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
15
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14 - สุโขทัย  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
16
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15 - พิจิตร  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
17
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 16 - กำแพงเพชร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
18
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 17 - สุโขทัย  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
19
09:00
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 18 - เพชรบูรณ์  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 19 รายการ