ประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - เชียงราย  vs ลำปาง
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
2
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
3
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
4
09:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
5
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
6
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - สุโขทัย  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
7
11:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ - กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
8
11:00
เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ - พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
9
12:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ - พิษณุโลก  vs พิจิตร
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
10
12:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ - ลำปาง  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
11
14:00
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - เชียงใหม่  vs น่าน
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
12
14:00
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส องค์การบริการส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ