ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 บาสเกตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 21  สาย ข กำแพงเพชร  vs ลำพูน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2
10:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบที่ 2  คู่ที่ 22  สาย ก เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3
12:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย B เชียงราย  vs แพร่
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4
13:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย A เชียงใหม่  vs พะเยา
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5
15:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย B พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6
16:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 51  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs น่าน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7
16:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 57  สาย B ลำพูน  vs น่าน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8
16:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 58  สาย B พิษณุโลก  vs แม่ฮ่องสอน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9
16:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 52  สาย A ลำพูน  vs กำแพงเพชร
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10
16:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 53  สาย A พิษณุโลก  vs เพชรบูรณ์
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11
16:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 59  สาย B แพร่  vs น่าน
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12
17:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 60  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs เพชรบูรณ์
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
13
17:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 61  สาย B พิษณุโลก  vs กำแพงเพชร
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
14
17:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 54  สาย A อุตรดิตถ์  vs แพร่
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
15
17:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 55  สาย A เชียงราย  vs เพชรบูรณ์
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
16
17:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 56  สาย A เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ