ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 ฟุตซอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย A ลำพูน  vs ตาก
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
2
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย A พิจิตร  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
3
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย B สุโขทัย  vs น่าน
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
4
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย B ลำปาง  vs แพร่
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
5
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B กำแพงเพชร  vs เชียงราย
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
6
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย A เชียงราย  vs เชียงใหม่
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
7
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B สุโขทัย  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
8
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย C กำแพงเพชร  vs ตาก
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
9
09:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย D แม่ฮ่องสอน  vs พิจิตร
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ