ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เปตอง  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - พะเยา  vs อุตรดิตถ์
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2
08:00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - แม่ฮ่องสอน  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3
08:00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - ลำพูน  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4
08:00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - แพร่  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5
08:00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - อุตรดิตถ์  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6
08:00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - เพชรบูรณ์  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7
08:00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8
08:00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - พิจิตร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9
08:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - เชียงราย  vs สุโขทัย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10
08:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - อุตรดิตถ์  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11
08:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - พะเยา  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12
08:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - แม่ฮ่องสอน  vs กำแพงเพชร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
13
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - เชียงราย  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
14
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - ลำปาง  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
15
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ - เชียงราย  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
16
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 กลุ่มผู้แพ้ - พิจิตร  vs ลำปาง
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
17
09:00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 - เชียงราย  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
18
09:00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - ตาก  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
19
09:00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - พะเยา  vs ลำพูน
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
20
09:00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - พิจิตร  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
21
09:00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - เชียงใหม่  vs พะเยา
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
22
09:00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - พะเยา  vs ตาก
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
23
09:00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - พะเยา  vs พิจิตร
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
24
09:00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 กลุ่มผู้แพ้ - ลำพูน  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
25
09:00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 กลุ่มผู้แพ้ - เชียงใหม่  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
26
09:00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 - ตาก  vs แพร่
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
27
09:00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ 2 - พะเยา  vs เชียงราย
สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 27 รายการ