ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย ข พิษณุโลก  vs น่าน
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2
13:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย ค ลำพูน  vs ตาก
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3
13:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
4
15:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - เชียงราย  vs พิจิตร
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
5
15:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย ง แม่ฮ่องสอน  vs กำแพงเพชร
สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ