ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 ฟุตซอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A ตาก  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
2
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A น่าน  vs ลำพูน
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
3
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย A พิจิตร  vs สุโขทัย
โรงยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
4
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย B แพร่  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
5
09:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย B ลำปาง  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ