ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 เทควันโด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
2
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ลำพูน  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
3
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - สุโขทัย  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
4
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ลำปาง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
5
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
6
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - พิษณุโลก  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
7
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - เชียงราย  vs ตาก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
8
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - กำแพงเพชร  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
9
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
10
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 10 - น่าน  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
11
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 11 - พิจิตร  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
12
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 12 - ลำปาง  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
13
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - เพชรบูรณ์  vs สุโขทัย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
14
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14 - สุโขทัย  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
15
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 15 - เพชรบูรณ์  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
16
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16 - ลำปาง  vs เชียงราย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
17
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
18
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18 - เชียงใหม่  vs ลำพูน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
19
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - ลำปาง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
20
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20 - น่าน  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
21
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21 - ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
22
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22 - สุโขทัย  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
23
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23 - เชียงราย  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
24
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24 - เชียงใหม่  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
25
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 25 - พิจิตร  vs ลำปาง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
26
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 26 - ลำปาง  vs พะเยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
27
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 27 - ลำปาง  vs พิจิตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
28
09:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 28 - ลำพูน  vs พิษณุโลก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
29
09:00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29 - น่าน  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด
จำนวนรายการทั้งหมด 29 รายการ