ประจำวันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 ว่ายน้ำ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
4
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5
09:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
6
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
7
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
8
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
9
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
10
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
12
09:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
13
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
14
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
15
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
16
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ